Skip to content

Mikropale

Pod domki

Buduj na bezpiecznych

fundamentach

Studnie z kręgów betonowych

studnie betonowe soilis

Mikropale to najtańsze i najszybsze rozwiązanie fundamentowe stosowane w przypadku trudnego gruntu. W alternatywie dla mikropali, można wykonać też nieco droższe i bardziej czasochłonne studnie fundamentowe, choć w naszej opinii mikropale są najlepszym rozwiązaniem.

Studnie z kręgów betonowych uznaje się za jeden z najprostszych sposobów fundamentowania pośredniego. Z takiego rozwiązania możemy skorzystać wtedy, gdy słabe grunty nie sięgają na głębokość większą niż 3 metry. Studnie betonowe wykonuje się z kręgów betonowych (prefabrykatów), które to z kolei zagłębia się w ziemi metodą studniarską.

Metoda studniarska polega na stopniowym podkopywaniu danego kręgu ustawionego na powierzchni słabego gruntu – podkopujemy krąg równomiernie z każdej strony po całym okręgu. Jednocześnie z wnętrza kręgu betonowego wybierana jest ziemia.

Odpowiednio podkopywany krąg powinien zagłębić się poniżej projektowanego dna wykopu, a na krawędzi osadzonego kręgu umieszczone zostaną kolejne. Kopanie gruntu zostaje zakończone w momencie, gdy studnia oprze się na gruncie nośnym. W kolejnym etapie do osadzonej studni wprowadzone zostanie zbrojenie, a przestrzeń międzykręgową wypełnia się betonem.

Studnia powinna być zaprojektowana przez wykwalifikowanego konstruktora, który ustali liczbę i wielkość kręgów betonowych.
Studnie betonowe są rozwiązaniem prostym, niewymagającym wyrafinowanego sprzętu ale pracochłonnym co często generuje wysokie koszty. Ich zastosowanie jest dobrym rozwiązaniem w przypadku trudnych gruntów o niezbyt dużej miąższości, gdzie nie występuje wysoki poziom wody gruntowej.