Skip to content

Mikropale

Pod domki

Buduj na bezpiecznych

fundamentach

Płyty fundamentowe

Płyty fundamentowe

W przypadku gdy występują trudności z nośnością gruntu, warto rozważyć najtańsze i najszybsze rozwiązanie w zakresie fundamentowania jakim są mikropaleMikropale pod domki to wyjście, które sprawdzi się na niemal każdej budowie.

Płyta fundamentowa jest rozwiązaniem, które można wykonać w przypadku zarówno bardzo dobrego jak i bardzo słabego gruntu. Płyta stanowi bezpośredni fundament na którym możemy posadowić budynek.

Jest to rozwiązanie dość szybkie – czas robót ziemnych skracany jest do minimum, a samą płytę można przygotować w 5-7 dni.

W zależności od tego z jakim gruntem mamy do czynienia, można płytę kłaść bezpośrednio na grunt (grunty niewysadzinowe – na przykład piaski, na których bezpośrednio możemy położyć chudy beton) lub pośrednio na warstwę przygotowanego wcześniej specjalnie zagęszczonego piasku lub żwiru (grunty wysadzinowe – na przykład gliny).

Sama budowa płyty nie jest zbyt skomplikowana – góra i dół płyty powinny być dodatkowo zbrojone siatką podstawową. Jeśli na płycie mają stanąć płyty konstrukcyjne, płytę taką należy dodatkowo uzbroić. Z punktu widzenia obciążenia płyty, strategicznym miejscem jest jej dolna część, ponieważ pod wpływem ciężaru płyta będzie się zginała.

Płytę można wykonać z materiału wodoszczelnego lub niewodoszczelnego. Jeśli będzie to materiał niewodoszczelny (np. beton), warto pomyśleć o dodatkowej izolacji przeciwwilgociowej na przykład z folii lub papy. Warto pamiętać także o głębokości przemarzania, poniżej której nie powinna być montowana płyta. Zwykle optymalna głębokość mieści się pomiędzy 50 a 140 cm poniżej powierzchni terenu.

W przypadku gruntów słabonośnych o wystarczających parametrach płyta fundamentowa może uchronić przed koniecznością wykonywania posadowienia pośredniego czyli pali, mikropali lub studni.

Płyty fundamentowe to tańsza alternatywa niż mikropale jednak nie zawsze możliwa do zastosowania. Jeżeli parametry wytrzymałościowe gruntu pod płytą są zbyt niskie płyta fundamentowa może osiąść nierównomiernie powodując pochylenie budynku. Z doświadczenia wiemy, że najlepszym sposobem zapewnienia odpowiedniego posadowienie domku w takim przypadku są mikropale.