Skip to content

Mikropale

Pod domki

Buduj na bezpiecznych

fundamentach

Mikropale pod domek

Co to są mikropale?

Mikropale to idealne rozwiązanie tam, gdzie nie można zastosować posadowienia bezpośredniego, a wykonanie tradycyjnych pali jest niemożliwe ze względów technicznych lub jest to nieuzasadnione z finansowego punktu widzenia. Mikropale są to wąskie elementy konstrukcyjne, które zapewniają przeniesienie obciążeń z konstrukcji na podłoże gruntowe.

Za mikropale uznaje się pale, których średnica trzonu pala nie przekraczającej 300 mm. Istnieje wiele odmian mikropali w zależności od sposobu wykonywania oraz materiału stanowiącego element nośny opisanych szerzej w zakładce Technologie.
Oferowane i wykonywane przez nas mikropale to mikropale wiercone świdrem ciągłym.

Mikropale wiercone

Mikropale wiercone wykonywane są wiertnicą wyposażoną w świder ślimakowy pogrążany w grunt. Podczas wiercenia urobek wydobywany jest na zewnątrz. Po osiągnięciu zaprojektowanej głębokości następuje podnoszenie świdra ślimakowego do góry przy jednoczesnym wypełnieniu trzonu pala mieszanką betonową. Głowica mikropala zostaje zwieńczona oczepem, na którym dopiero stawiane są ściany i słupy oraz inne elementy konstrukcji.

Mikropale wiercone bezpośrednio w gruncie są najszybszą technologią w zakresie robót fundamentowych. Mikropale mają zastosowanie zarówno w przypadku budynków szkieletowych jak i typowych. Dzięki takiej technologii, obiekt ma zapewnione małe oraz równomierne osiadanie.
Mikropale mogą lecz nie muszą być dodatkowo zbrojone – rurami stalowymi, żerdziami lub koszami z prętów zbrojeniowych.

Zastosowanie mikropali wierconych 

Zakres możliwych zastosowań mikropali jest bardzo szeroki ze względu na uniwersalną technologię wykonania, niewielkie gabaryty i masę wiertnicy, możliwość uzyskania wysokiej nośności w stosunku do gabarytówMikropale można wykorzystać m.in. do:

 • wykonania posadowienia pośredniego na palach:
  • domów jednorodzinnych, daczy, domków letniskowych,
  • niewielkich obiektów wielorodzinnych,
  • lekkich hal,
  • obiektów inwentarskich,
 • wykonania wzmocnienia fundamentów istniejących obiektów,
 • wykonania zabezpieczeń wykopów w postaci ścianki berlińskiej,
 • wykonania pali pod ekrany akustyczne.

Dlaczego warto wybrać metodę mikropali wierconych?

 • ponieważ jest to jedna z NAJPROSTSZYCH i NAJTAŃSZYCH metod posadowienia pośredniego budynków,
 • pale wiercone wykonywane bezpośrednio w gruncie doskonale łączą się z gruntem, dzięki swojej nieregularnej strzępionej budowie,
 • lekki sprzęt wykonujący odwierty w gruncie umożliwia pracę w niemal każdym (nawet trudnodostępnym) terenie.